TreśćMenu
Logo
 
Szkolenie jest skierowane głównie dla osób, pracujących w urzędach oraz wykonujących inwentaryzacje drzew.

 

Część teoretyczna szkolenia: omówienie budowy drzewa oraz morfologii pędu pod kątem cech charakterystycznych dla danego gatunku, odmiany.  Ta część szkolenia pozwoli na usystematyzowanie wiedzy teoretycznej z zakresu budowy i drzewa i jego elementów. Wszystkie omawiane cechy charakterystyczne poparte zostaną licznymi przykładami.

 

Część praktyczna: rozpoznawanie drzew w terenie z bliska i z odległości a także rozpoznawanie gatunku na podstawie pędu.  Ta część zakończy się sprawdzianem. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia. 

 

 

CENA SZKOLENIA: 400,00zł + VAT 23%

 

Wszelkie informacje w sekretariacie, pod nr tel. 22 843 16 52

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyrights © Centrum Chirurgii Drzew. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja Polyester Studio