TreśćMenu
Logo
 

Inwentaryzacja i gospodarka zielenią

W zależności od potrzeb Zleceniodawcy, gospodarka zielenią  może obejmować następujące zagadnienia:

 

- szczegółową inwentaryzację zieleni (opis parametrów każdego drzewa i krzewu)

- waloryzację (ocenę stanu zachowania drzew)

- analizę kolizji zieleni istniejącej z projektowaną inwestycją (egzemplarze kolidujące i niekolidujące)

- analizę zagospodarowania istniejącej zieleni (zieleń do zachowania, do wycinki, do przesadzenia)

- wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy

 

Na indywidualne życzenie Zleceniodawcy, dokumentacja może zostać wzbogacona o dodatkowe informacje.

 

 
 
 
Copyrights © Centrum Chirurgii Drzew. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja Polyester Studio